Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Opakovaný prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka NS Invest a.s.

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní