Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje dopravních prostředků

Nabídka prodeje vybavení posilovny

Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic

Prodej obytných buněk - sestava 14 ks - 3x6 m

Prodej nemovitého majetku - orná půda - k.ú. Našiměřice

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Ořechov