Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní

Nabídka prodeje dopravních prostředků

Nabídka prodeje vybavení posilovny

Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic

Prodej nemovitého majetku - orná půda - k.ú. Našiměřice

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Ořechov