Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic
Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic

Prodej nemovitého majetku - k.ú. Stradov u Chabařovic

.
.

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Brožovský Zbyněk, nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 69 INS 572 / 2021 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

Parcela č. 135/10 - o výměře 224 m2, orná půda
Parcela č. 137/16 - o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez čp/če
Parcela č. 137/43 - o výměře 232 m2, trvalý tavní porost

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 215, pro k. ú. Stradov u Chabařovic, obec Chlumec, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena nebyla stanovena.

Odhadní cena dle znaleckého posudku činí 1.050.000,- Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 24.6.2022 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Prohlídka předmětu prodeje v tomto výběrovém řízení je stanovena na 6.6.2022 od 13 hod do 14 hod. Na prohlídky je nutné se předem objednat elektronicky pouze na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart